cap nhat category cho Wordpress

Mới chuyển dữ liệu từ Blogger sang nên còn nhiều việc phải làm lắm nên chưa thể ... viết bài mới được, hehe. Tôi sẽ vừa làm vừa viết lại những khó khăn gặp ...