cau hinh child theme

Mấy ngày nay blog đóng cửa để...trú bão nên hy vọng mọi người thông cảm, hehe. Trong thời gian đó, tôi có làm vài trò và sẽ show hàng trong thời gian thích ...