chu ky dien tu

Chữ ký số ? Rất phù hợp trong thời đại của số hoá. Lấy chuyện ký hợp đồng ra làm ví dụ. Bên A ở Hà Nội và bên B đang ở Tp.HCM trong khi có một hợp đồng đang ...