chup anh webcam

1AVCenter có thể giúp bạn : - Ghi lại hình ảnh từ webcam kèm theo âm thanh. - Chụp lại hình ảnh từ webcam. - Theo dõi và chụp ảnh màn hình máy tính - Theo dõi ...

Hôm rồi, tôi nhớ là bạn “Thịnh” đã hỏi có phần mềm nào giúp lưu lại hình từ các cuộc video chat hay không. Ngay hôm đó tôi đã lên mạng kiếm và tìm được vài ...