Mở cửa sổ dòng lệnh ở chế độ toàn màn hình

Cho đến giờ tôi mới biết cách mở cửa sổ command prompt ở chế độ toàn màn hình ! Mấy năm nay tôi vẫn ấm ức và cứ nghĩ rằng chắc bác Bill có ý đồ gì nên mới làm vậy. Thực tế rất nhiều lần tôi phải sử dụng những dòng lệnh rất dài […]