contact us

Gần đây tôi nhận được nhiều yêu cầu trợ giúp để tạo một trang liên lạc cho blog hoặc website, dạng như trang Contact Us trên blog-của-tui vậy á. Đầu năm ngoái, ...

Tôi có một cái máy quay phim, một cái máy chụp hình, một cái máy nghe nhạc mp3. Tất cả được tích hợp trong cái điện thoại…cùi bắp ! Hehe. Pin nó yếu xìu, cứ ...