dat mat khau

Ngày xưa tôi có lượm được một cái USB, qua…tìm hiểu (hehe,tò mò mà) tôi được biết “nàng” đang học tại ĐH Khoa học tự nhiên vì có đầy đủ thông tin về thời khoá ...