Xóa “Print Job” khi không thể in được.

Đã từng nhiều lần nhức đầu với cái vụ này : bấm in hàng loạt nhưng không thấy máy in “nhả” ra tờ giấy nào ! Mở cửa sổ quản lý ra thì thấy hàng đống tác vụ đang nằm chờ…cái gì đó mà không chịu chạy. Tôi nhớ hồi đó rất nhức đầu và […]