Sửa lỗi “Stop 0×000000FE BUGCODE_USB_DRIVER” trên WinVista SP2

Theo Microsoft thì sau khi nâng cấp từ WinVista SP1 lên SP2 hoặc từ Windows Server 2008 lên Windows Server 2008 SP2, máy tính của bạn có thể sẽ gặp lỗi ”Stop 0×000000FE (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4) BUGCODE_USB_DRIVER”. Lỗi này thường xảy ra trên máy tính sử dụng chip đồ họa của NVIDIA hoặc khi […]