Google chính thức triển khai dịch vụ rút gọn tên miền mới Goo.gl

Goolge vừa mới chính thức triển khai dịch vụ rút gọn tên miền Goo.gl . Thực ra nó không phải là một cái tên…dễ nhớ, mặc dù tôi có thể gõ chữ google theo quán tính nhưng khi gõ địa chỉ đó vẫn phải “dừng tay” suy nghĩ, thực sự là vậy. Tôi có sẵn […]