funny pic

Cái tội mây không chính chủ :cuoibebung:

Bạn không thể tấn công trụ sở của Microsoft nếu hệ thống dẫn đường của tên lửa được lập trình bằng Microsoft .NetFramework trên nền tảng của Windows ...