get apk from google play

Nếu tôi nghĩ ra vụ lấy file cài đặt .apk sớm hơn thì không cần các bạn phải fake IP để cài đặt Plants vs. Zombies™ 2 rồi. Nhân tiện, game này hiện đã cho tải ...