Google Audio Player

HTML 5 có khả năng phát phim và nhạc mà không cần sự hỗ trợ Flash nhưng có vẻ như hiện tại, Flash vẫn chưa thể bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng phải mất một khoảng ...