BufferZone Pro 4.0 Beta – Nay đã hỗ trợ HĐH 64 bit

Đợt trước, khi tôi giới thiệu BufferZone Pro v3 đã chuyển sang phần mềm miễn phí, có bạn đã nói rằng nó không chạy được trên Win 64bit. Đúng là như vậy và hiện tại, phiên bản v4.0 Beta đang được phát hành và nó đã hỗ trợ Win 64bit. BufferZone Pro là một ứng […]