Nhúng nhạc vào website/blog dễ dàng với Google Audio Player

HTML 5 có khả năng phát phim và nhạc mà không cần sự hỗ trợ Flash nhưng có vẻ như hiện tại, Flash vẫn chưa thể bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng phải mất một khoảng thời gian nữa. Chính vì vậy, để phát nhạc trên nền web, bạn cần phải có sự hỗ trợ […]