iOS

Eduonix.com là trang web chuyên thiết kế và bán các giáo trình học về Android, iOS, HTML5...Nhưng đôi khi, những khóa học này (hoặc từ các nguồn khác trên ...

Trong tuần này, chúng ta có vài game miễn phí cho iPhone và iPad. Nếu như bạn thấy một game nào đó trong đây không còn tình trạng "Free" nữa thì có nghĩa là nó ...

QuickOffice là phần mềm xem, chỉnh sửa nội dung các tập tin văn bản của bộ MS Office (Word, Excel, PowerPoint) chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Cách đây ...

Nhân kỷ niệm 5 năm của hệ điều hành iOS (iPhone OS), iTunes đang tặng miễn phí 20 ứng dụng và game (dành cho iPhone, iPod Touch và một số ít hỗ trợ iPad) trong ...