Leawo iTransfer – Nhận key bản quyền miễn phí

Leawo iTransfer là sự kết hợp của các phần mềm iPod Transfer, iPhone Transfer và iPad Transfer. Nó giúp bạn dễ dàng chép dữ liệu từ iPhone/iPad/iPod vào iTunes/PC và ngược lại. Nhờ viết bài này mà tôi đã dọn dẹp lại cái bàn làm việc sau khi lục tung nó lên để tìm cái […]