iPhone 6

Quả thật, chiến tranh thế giới thứ 3 (World War III) trở nên thực tế hơn bao giờ hết nếu như Apple chỉ sản xuất iPhone 6 với số lượng rất có hạn :))

Cuối cùng thì iPhone 5 cũng đã phát hành. Cảm giác của bạn thế nào ? Riêng tôi thì sáng giờ tôi toàn nghe những lời chế giễu, nói chung là không hài lòng và ...