jv16 PowerTools 2009 – Nhận key bản quyền miễn phí

jv16 PowerTools ? Mới nghe. Đây là bộ công cụ được tạp chí Computerbild.de tặng. Bộ công cụ sửa chữa hệ thống này gồm có : Registry Tools (giúp bão dưỡng, tìm kiếm, theo dõi thay đổi trong Registry), File Tools (tìm kiếm file, khôi phục tập tin bị xóa, tìm kiếm file trùng…), System […]