100.000 key bản quyền 6 tháng Kaspersky Anti-Virus 2009

Nhân sự kiện ra mắt phiên bản Tiếng Việt của Kaspersky Anti-Virus 2009, NTS (nhà phần phối KAV tại VN) dành tặng 100.000 key bản quyền 6 tháng cho người sử dụng dưới hình thức rút…email trúng thưởng. Nếu bạn muốn tham gia, có thể tham gia ngay bây giờ, thời gian từ 16/07/2009 đến […]