Cấu hình cho phép user standard sử dụng Remote Desktop

Hôm nay khi tôi remote vào cái laptop thì nhận được thông báo “The connection was denied beacause the user account is not authorized for remote login”. Xem kỹ lại thì tôi mới phát hiện là mình đang remote vào laptop bằng user standard chứ không phải là user admin như thường lệ. Liệu đây […]