Tặng key bản quyền 6 tháng của NIS2010 và KIS2009

Hôm nay là một ngày bực mình “trọn bộ”, đủ thứ chuyện ! Đích cuối cùng là về tới nhà thì cũng bực mình vì cái máy tính ! Con chuột và bàn phím dở chứng ! Bài này được viết ở tiệm Net, viết xong, về ngủ. [Cập nhật] : Lần tặng key này […]