lam hinh nen desktop

Bing Desktop xuất hiện trong danh sách update của Windows 8 từ năm ngoái và nó thuộc gói tùy chọn không bắt buộc phải cài. Do đó, nếu bạn không vào phần ...