like button

Haizz, đến khi thành công rồi vẫn còn gặp hạn. Toàn bộ phần code mà tôi giới thiệu bên dưới đã mất sạch do lỗi upload lên blog khi tắt máy tối qua. Thế là sáng ...