Multi-Toolbar Remover: Loại bỏ các toolbar trên trình duyệt web

Khi cài đặt một phần mềm, nếu không để ý, bạn sẽ vô tình cài đặt các toolbar cho trình duyệt web như toolbar của Google, Yahoo, Ask, AOL,… Các toolbar này có thể hữu ích cho bạn khi lướt net, nhưng nhiều khi chúng gây phiền phức: ngốn nhiều bộ nhớ, làm chậm máy […]