MacX Video Converter Pro full

Với những ai xài Mac thì để tìm được một phần mềm chỉnh sửa video với tiêu chí : miễn phí + tạm đủ chức năng + dễ xài thì chỉ có thể là iMovie của chính họ nhà ...