Media Preview Configuration

Khi bạn bật chế độ xem tập tin từ "Medium icons" trở lên, bạn sẽ được nhìn thấy tấm hình ở dạng thu nhỏ hoặc là ở dạng snapshot nếu nó là file video. Nhưng ...