Melodies for Christmas Moments

Bữa giờ bận sửa và mua sắm đồ đạc cho cái ổ mà tớ vừa thuê, sau này sẽ là trụ sở giao dịch của tumlumshop.com :)) .Vì vậy mà phải bỏ bê mọi thứ :D Rạng sáng ...