Microsoft Windows Live Essentials 2011

Nghe danh bộ công cụ Live Essentials từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên chính thức dùng thử, tôi đã tải về phiên bản mới nhất là Windows Live Essentials 2011 ...