microsoft

Trước khi nâng cấp tính năng bảo mật 2 lớp cho hộp mail, Microsoft cũng đã nâng cấp ứng dụng Outlook.com dành cho điện thoại Android. Những ai đang xài điện ...

Sau bao năm chờ đợi thì cuối cùng, Microsoft cũng đã cung cấp tính năng bảo mật 2 lớp cho hộp mail @live.com và @outlook.com .Tính năng bảo mật 2 lớp này đã ...

Microsoft vừa mới phát hành tài liệu chỉ dẫn cách bạn chỉnh sửa cấu hình của IE8 thông qua Group Policy. Tài liệu này ở dạng Excel (*.xlsx) và nó mô tả chi ...