ngan ngua tinh nang search

Hôm nay, tôi nhận được một email với nội dung : "AHX có biết cách nào chặn người dùng sử dụng chức năng search trong Win7 không ? Tại vì hồi bữa em có thấy một ...