nhung facebook vao blog

Haizz, đến khi thành công rồi vẫn còn gặp hạn. Toàn bộ phần code mà tôi giới thiệu bên dưới đã mất sạch do lỗi upload lên blog khi tắt máy tối qua. Thế là sáng ...

Nếu máy bạn có thể vào được facebook thì bạn sẽ thấy facebook-của-tui xuất hiện bên dưới. Đây là thành quả của nhiều ngày vật lộn, thức đêm thức hôm, tìm tới ...