O&O CleverCache 6 – Nhận key bản quyền miễn phí

Đây là phần mềm mà theo quảng cáo nó có thể tối ưu hóa quá trình quản lý cache của Windows từ đó làm tăng tốc độ thực thi của hệ thống lên gấp 2 lần. Nó đã làm điều đó như thế nào ? chủ yếu là xoay quanh vấn đề về file hóan […]