Cấu hình tài khoản Outlook.com cho ứng dụng trên máy tính và trên Android

Mấy ngày nay, tôi luôn băn khoăn là không biết nên để điện thoại bao lâu thì chạy lên server kiểm tra thư mới (Gmail) một lần. Lúc thì để 30 phút, lúc thì để 1 tiếng, lúc thì để 1 ngày. Nay với các tài khoản email của Microsoft (hotmail.com, live.com và outlook.com) thì […]