Paragon System Backup 2010

Vừa đăng xong bài Icon Commander và mặc dù mấy đứa bạn đang đợi, tôi vẫn nán lại để "xử" nốt : Paragon System Backup 2010. Bạn than phiền vì các phần mềm chỉ ...

Một cách dễ dàng để hình dung về phần mềm này : tương tự như Ghost trong đĩa Hiren's Boot vậy nhưng nó chạy trên Windows. "Điểm danh" những tính năng : - ...