PasswordBox – Có gì hot ?

Nếu nó chả có gì hot thì tôi đã không thức khua như thế này để viết :)) .Lâu nay tôi vẫn dùng Lastpass kết hợp với Yubikey. Qua vài năm sử dụng, tôi thấy Lastpass vẫn có gì đó khiến tôi không hài lòng, chủ yếu là vấn đề tương tác với người dùng […]