PCWelt.de và Downloadmix.com

Dường như đã trở thành thông lệ, một vài năm trở lại đây cứ vào ngày 1 tháng 12 là một số tạp chí như Chip.de sẽ tặng mỗi ngày 1 phần mềm bản quyền, kéo dài ...