Apple cho dùng miễn phí 90 ngày ứng dụng biên tập video Final Cut Pro X và Logic X Pro

Đang buồn chán vì ở nhà do nCovid 19 ? Nối gót các dụng gọi video hội họp miễn phí, Apple cũng gia hạn thời gian dùng thử ứng dụng biên tập video Final Cut Pro X của họ lên thời gian 90 ngày, vừa đủ qua mùa dịch Corona 🙂 […]