phần mềm diệt adware

Cách đây vài hôm tôi có nhận được "cuộc gọi lúc nữa đêm" yêu cầu trợ giúp về việc : Cứ mở bất kỳ trình duyệt web nào trên máy tính là nó tự động truy cập và ...