phan mem tao file cai dat tren USB

Cuối cùng thì Microsoft cũng đã phát hành công cụ "cây nhà lá vườn" : Windows7-USB-DVD-Tool, giúp người dùng có thể cài đặt Win7 từ USB. Trời ạ, cuối cùng thì ...