Ashampoo Cover Studio – Nhận key bản quyền miễn phí

Thật sự mà nói thì có lẽ tôi không bao giờ đụng đến phần mềm này, nó là một phần mềm giúp bạn tự thiết kế và in bìa cho các đĩa CD hoặc DVD. Do lỡ sưu tầm hàng đống phần mềm của Ashampoo rồi nên “vơ” luôn tên này, bởi vì quá trình […]