PhotoMagic for Mac – Nhận key bản quyền miễn phí

PhotoMagic là ứng dụng giúp “màu mè hóa” tấm ảnh. Tức là bạn có thể tạo hiệu ứng cho ảnh, lồng khung, cắt xén…v…v…Giống như ứng dụng Intagram trên iPhone vậy. PhotoMagic có phiên bản chạy trên MacOS với giá $19.99 và hiện tại đang được tặng miễn phí trong thời gian rất giới hạn. […]