Re-Enable Portable – Khôi phục các tính năng thường bị khóa bởi virus

Khi máy tính bị nhiễm virus, thường thì những công cụ hệ thống có thể giúp bạn phát hiện và giải quyết hậu quả do virus để lại đều bị khoá, kể cả sau khi bạn đã tiêu diệt chúng. Cách duy nhất mà bạn có thể làm là sử dụng một phần mềm như […]