Credential Manager – Tính năng quản lý thông tin đăng nhập của Win7

Tôi không chắc là cái tiêu đề có đúng hay không nữa, có lẽ đi vào phần nội dung bạn sẽ hiểu. Lâu nay, tôi để ý là mỗi khi tôi đăng nhập vào một máy nào đó trong mạng nội bộ, Windows sẽ hiện ra hộp thoại đăng nhập vào máy tính đó như […]