resize image

Đúng như tên gọi : Light Image Resizer là phần mềm dùng để resize kích thước hình ảnh và ngoài ra nó còn cộng thêm nhiều tính năng khác như : - Tạo file PDF ...

Bấy lâu nay, cách duy nhất mà tôi chụp hình minh họa là bấm phím PrntScrn trên bàn phím, sau đó “dán” vào Paint, lưu lại thành ảnh và sử dụng dịch vụ như ...