The Greatest Holiday Classics – Kenny G

Hồi xưa tôi cũng mua…miễn phí nhiều album của Kenny G nhưng đa phần đã bị mất hết do sự cố format nhầm vài năm trước, giờ chỉ còn giữ lại được một album mà thôi, tính thêm cái này nữa là hai :D. The Greatest Holiday Classics là album bao gồm những bản nhạc […]