Cười-chút-chơi

Tên ca khúc : Until the end Ca sĩ trình bày : Shirley Morrow Xem clip chế này mới ngộ ra : Hòa âm phối khí quả là một công việc vĩ đại :))