SoftOrbits Photo Stamp Remover 2.4: Phiên bản đầy đủ

Thêm một phần mềm bản quyền nữa dành cho những bạn không biết nhiều về Photoshop. SoftOrbits Photo Stamp Remover là một chương trình hữu ích mà mọi người có tin cậy vào để gỡ bỏ watermark trên ảnh, cùng với con dấu ngày tháng, vết bẩn, bụi, nếp gấp và chỗ nứt. Bạn có […]