Tải phim dễ dàng từ Dailymotion, Facebook, Vimeo…

Dễ dàng nhất có lẽ là dùng Internet Download Manager IDM bản đã được “chích ngừa” đúng không ? Nhưng nếu không có các phần mềm chuyên bắt link thì sử dụng một dịch vụ online là giải pháp hiệu quả nhất vì máy tính không cần phải cài đặt gì và nó cũng không […]