tao hinh thumbnail cho blog

Các bạn thân mến. Đôi khi tôi nhận được comment của các bạn nhưng không thể nào trả lời nhanh được bởi vì không có điều kiện. Ví dụ, lúc tôi viết bài về việc ...